Göğüs Hastalıkları Kliniği

Göğüs Hastalıkları’ına polikliniğe doğrudan ya da ASA-P programı kapsamında başvuran hastalar, Göğüs Hastalıkları uzmanları tarafından değerlendirilirler. Öncelikli olarak ayrıntılı bir öykü alınmasını takiben, hastaların fizik muayenesi yapılır. Gerekli görülen durumlarda kan tetkikleri, akciğer grafisi, solunum fonksiyon testi istenir. Astım ve alerjik hastalık bulguları olan hastalarımızın Alerji, KBB klinikleri ile birlikte değerlendirilmesi planlanır. Bu hastalarımız ASA-P programı kapsamında takip altına alınırlar.

Astım hastalarında öksürük, nefes darlığı, göğüste baskı ve sıkışma hissi, hırıltılı-hışıltılı solunum en önemli şikayetleri arasında yer alır. Genellikle gece veya sabaha karşı ortaya çıkarlar. Astım tedavisinde amaç hastanın bu semptomlarını kontrol altına almak ve yaşam kalitesini arttırmaktır. Düzenli ilaç kullanımı, kişiye özgü risk faktörlerinin değerlendirilmesi ve tetikleyicilerin tanımlanması-azaltılması önemlidir. İyi bir hasta hekim ilişkisinin sağlanması tedaviye uyumu ve tedavi başarısını arttırmaktadır.

Astım hastalarında üst solunum yolları patolojilerinin saptanması ve tedavisi astım kontrolü açısından önem taşımaktadır. Ayrıca önemli bir tetikleyici faktör olarak alerjik rinit bulgularının değerlendirilmesi ve gerektiğinde alerji testlerinin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, doğru ilaç tedavisinin başlanması ve tedavinin yönetilmesi yanında tetikleyici olarak alerjinin değerlendirilmesi ve saptanması, üst solunum yollarının muayenesi önem taşımaktadır.

Tedavi başarısının arttırılması ve hastanın iyiliği – memnuniyeti hedeflenerek ASA-P programı oluşturulmuştur. ASA-P programı kapsamında ilgili tüm branşların hasta yönetiminde rol alması bütünleyici bir yaklaşımı beraberinde getirmektedir.

Klinik Doktorlarımız

Doç. Dr. Nigar Dirican

Göğüs Hastalıkları

Uzm. Dr. Adnan Tolga Öz

Göğüs Hastalıkları

Sağlık Kütüphanesi / Göğüs Hastalıkları Kliniği