Çocuk Alerji Kliniği

Alerjik hastalıklar bir bütün olarak ele alındığında çocukluk çağında en sık karşılaşılan kronik hastalık grubudur. Astım, alerjik rinit (alerjik nezle), atopik dermatit ile besin ve ilaç alerjileri en sık karşılaşılan alerjik hastalıklardır.

Astım ve alerjik nezle gibi hava yolunu etkileyen alerjik hastalıklarda sırasıyla öksürük atakları, uzun süreli öksürükler, hırıltı, hışıltı atakları ile uzun süren burun tıkanıklıkları, ataklar halinde gelen burun akıntısı, hapşırık, burun ve göz kaşıntısı gibi yakınmalar gözlenebilir. Bu hastalarda tetikleyici olabilecek ev tozu akarları, polenler, hayvan tüyleri vb. gibi alerjik nedenlerin aydınlatılması için alerji testlerinin mutlaka çocuk alerji uzmanı gözetiminde yapılması gereklidir.

Çocukluk çağında burun akıntısı, burun tıkanıklığı, öksürük yakınmaları uzamış ve tekrarlayıcı bir sürece dönüşmüşse veya üst solunum yolu enfeksiyonu, sinüs ile orta kulak enfeksiyonları tekrarlıyor ise çocuklar defalarca hekim muayenesine götürülmekte ancak altta yatan neden net olarak tanımlanamayabilmektedir. Bu durumdaki çocuklarda üst solunum yolu bariyerini etkileyen önemli bir etken olan alerji varlığını araştırmak önemlidir. Mekanik bir tıkanma varlığının (geniz eti, bademcik büyümeleri vb) kulak burun boğaz bölümü tarafından değerlendirilmesi mutlaka gereklidir. Yine tekrarlayan sinüs ve kulak enfeksiyonlarında bağışıklık sisteminin incelenmesi gerekmektedir. Bu değerlendirilmeler için çocuk alerji-immunoloji ve kulak burun boğaz bölümlerinin iş birliği içinde çalıştığı ASA-P ile hastaya en uygun tedavi seçenekleri sunulabilecektir.

Astım çocuklarda en sık görülen kronik hastalıktır. Uzamış öksürük, tekrarlayan hırıltı ve hışıltı atakları, gece öksürükleri varlığı astım açısından incelenmeyi gerektirir. Bölümümüzde astım detaylı sorgulama, fizik muayene yanında solunum fonksiyon testleri ile araştırılmaktadır. Çocuklarda astım sıklıkla alerjik olduğu için alerji testleri yapılarak tetikleyici alerjen saptanmakta ve alerjenden kaçınma eğitimleri verilmektedir. Hastaların büyük bir çoğunluğunda alerjik astım ve alerjik nezle bir arada bulunabilmektedir. Bu hastalarda ve astımın kontrolünün sağlanamadığı hastalarda üst havayolunun (sinüsler, burun mukozası, nazofarinks (geniz) ve ses telleri) değerlendirilmesi, mekanik nedenler, burun içi polipleri ile reflü varlığının araştırılması önem taşımaktadır. Bu koşullardaki hastaların da ASA-P ile değerlendirilmeleri uygun olacaktır.

Bölümümüzde deri prik testleri, spesifik IgE panelleri ve seçilmiş hastalarda moleküler alerji testleri ile yapılabilmektedir. Çocuklarda alerji testlerinin yapılması için herhangi bir alt yaş sınırı yoktur. Yakınmaların varlığı alerji araştırması için tek gerekli şarttır. Deri prik testleri çocuklarda güvenilir, hızlı sonuç alınabilen, kişisel farklılıklar olsa da ağrısız kabul edilen testlerdir.

Alerjik nezle ve astımda ilaç tedavisinin düzenlenmesi yanında tetikleyici alerjenin bulunarak kaçınılması hastalık kontrolü için şarttır. Ayrıca spesifik alerjen immunoterapisi olarak adlandırılan alerji aşısı tedavisi bölümümüzde seçilmiş hastalarda hastalığı ortadan tamamen kaldırmak için başarıyla uygulanmaktadır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi’nde yapılan testler;
Hastanemizde moleküler alerji testlerinden “Akdeniz’e spesifik polen alerjenleri” (Güney Avrupa polen paneli) ile çocuklar için önemli alerjenler olan süt, yumurta, yer fıstığı alerjenlerinin bileşenlerinin hepsinin bakılabildiği “Pediatrik Moleküler Alerji Paneli” de güvenli ve doğru bir tanı aracı olan immunblot yöntemle çalışılmaktadır. Ayrıca çok daha kapsamlı bir moleküler alerji test paneli olan (112 alerjen komponentinin çalışıldığı) mikroarray yöntemle çalışılan “ISAC 112” testine de laboratuvarımız aracılığıyla ulaşabilmektedir.

Klinik Doktorlarımız

Doç. Dr. Zeynep Arıkan Ayyıldız

Çocuk Alerji ve İmmunoloji

Sağlık Kütüphanesi / Çocuk Alerji Kliniği